ผู้เล่นชื่นชอบเกมสล็อตใช้สูตรคำหลัก สร้างบทความตามความคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างบทความหลายๆ ตัวเพียงแค่สร้างคำนำของบทความโดยไม่ต้องแสดงอะไรเพิ่มเติม

ขออภัยที่ผมเป็นโปรแกรมภาษาโดยทำงานบนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผมไม่สามารถเข้ารับฟัง หรือสั่งการผ่านคำสั่งเสียงได้สล็อตและไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของคำตอบจากการเขียนเป็นการพูดได้