เกมส์แกล้งคนในรถเมล์

คำแนะนำของฉันเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้นและไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นเกมควรเล่นเกมตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ตนอยู่

ห้ามแสดงความเกลียดชังหรือเหยียดหยามผู้อื่น ผู้เล่นเกมควรเคารพผู้เล่นคนอื่นและรักษาเสถียรภาพของเกม

ห้ามใช้คำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมเพื่อเล่นเกม ผู้เล่นเกมควรรักษามารยาทและความสงบเรียบร้อยของเกม

ห้ามใช้เกมเพื่อการข่มขู่หรือการคุกคามผู้อื่น ผู้เล่นเกมควรรู้จักความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น

ห้ามแบ่งปันหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย ผู้เล่นเกมควรรู้จักความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและของผู้อื่น

โดยสรุป ผู้เล่นเกมควรเล่นเกมตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ตนอยู่และรักษามารยาทและความปลอดภัยของเกมและของผู้อื่น